image1 image2 image3 image4 image5 image6

Kolędowy wieczór uwielbienia 2017 r.

Kochani, zapraszamy na czwartą edycję parafialnego Kolędowego wieczoru uwielbienia. Najbliższa niedziela, po mszy św. o godz. 17.00. Wspólnie będziemy radować się z Narodzenia Pana Jezusa, który wprowadził światłość na Ziemię. Przyjdźcie i przyłączcie się do modlitwy uwielbienia: Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. /J 1, 12/

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

„Idźcie i głoście” to hasło roku duszpasterskiego niech umocni naszą wiarę w Narodzonego Syna Bożego, który przychodzi do każdego człowieka. Ta siła miłości samego Boga niech przepełni nasze serca, abyśmy odczuli pragnienie dawania świadectwa o Jego bóstwie i człowieczeństwie. Niech będą nam bliskie radości Matki Najświętszej, która dała nam Zbawiciela świata w małej Dziecinie zgodnie z wolą Boga Ojca Wszechmogącego.

Wytrwałość została nagrodzona - Roraty 2016

Dziś po raz ostatni w tym roku uczestniczyliśmy we Mszy św. Roratniej.
 

Promocja 10 ministrantów - 18 grudnia 2016 r.

W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy doniosłą uroczystoiść promowania ministrantów.

Betlejemskie Światło Pokoju w naszym kościele

Betlejemskie Światło Pokoju w naszym Kościele znalazło się dzięki harcerzom z Hufca ZHP Legionowo i codziennie jest przynoszone na Roraty przez strzegącego Płomienia Księdza Łukasza, który zapala świecę stojąca na schodach, po których figurka Dzieciątka Jezus zbliża się do żłóbka. Zachęcamy wszystkich, aby odpalali od niej swoje świece i lampiony i zanosili Płomień Betlejemskiego Światła Pokoju do swoich domów i bliskich.

Strony

Modlitwa w drodze