Kronika remontu dachu sezon III - 2015 r.

Sezon trzeci remontu dachu rozpoczęty! Po pracowitej zimie wewnątrz kościoła przyszedł czas na prace dekarskie. W lutym wymieniono 13 okien z witrażami w kształcie krzyży na specjalne trzyszybowe o niskim współczynniku przenikania ciepła z ozdobnymi szprosami. Wymiana była konieczna z powodu dużego ubytku ciepła pochądzącego z grzejników. Zamontowano też pod każdym oknem parapety z konglomeratu, aby całość się pięknie prezentowała wewnątrz świątyni. Mocno podniszczone drzwi w wejściu głównym i wejściu bocznym zostały zamienione na nowe, solidne, dębowe. Na miejscu bocznego ołtarza Św. Judy Tadeusza ustawiono zamykany konfesjonał "szafę," który może być dla wielu osób miejscem bardziej komfortowym przy korzystaniu z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

W maju ruszył kolejny etap remontu zabytkowej kaplicy na Cmentarzu. Planuje się  wykonanie elewacji zewnętrznej, wymianę okien i drzwi oraz zabezpieczenie fundamentów (uszczelnienie). Możliwe, że jeszcze w tym roku kaplica zostanie oświetlona od zewnątrz (iluminacja).

Tydzień pierwszy.

5 maja nasza Ekipa dekarska zawitała ponownie na terenie kościoła. Przy wyśmienitej pogodzie rozstawiła ogrodzenie zabezpieczające, ustawiła rusztowania i zabrała się do demontażu pokrycia dachowego małej wieży z kwadratowym dachem nad ołtarzem bocznym po stronie wschodniej. Po zdjęciu poszycia (blachy pomalowanej kiedyś na czerwono) pokazały się spróchniałe łaty i kontrłaty, które Panowie sprawnie wymienili na nowe, założywszy wcześniej folię izolacyjną na pierwszej części powierzchni.

Tydzień drugi.

W drugim tygodniu zdemontowano stare pokrycie dachowe na całej powierzchni kwadratowego dachu nad bocznym ołtarzem, w którym widnieje obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Założono nowe krokwie, łaty i kontrłaty na większości powierzchni.

Tydzień trzeci.

Trzeci tydzień zajęły prace w drewnie, przygotowano całość powierzchni dachu wieży do pokrycia miedzianą blachą. Położono też pierwsze pasy (kwery) miedzi na jednej części dachu.

Tydzień czwarty.

W czwartym tygodniu mała wieża zalśniła miedzią z dwóch stron. Położno pierwszy gąsior oraz zamontowano nowe miedziane rynny.

Tydzień piąty.

W tygodniu piątym mogliśmy zobaczyć małą wieżę w całej krasie. Dokończono pokrywanie miedzią trzeciej cześci dachu, tej skierowanej na Jezioro Wieliszewskie. Równocześnie rozpoczęto przygotowania do montażu parapetów zewnętrznych w oknach świątyni, w tym celu zamocowano drewniane rusztowania na nieodnowionej jeszcze części dachu.

Tydzień szósty.

Szósty tydzień zaowocował wykończeniem miedzią pozostałej części dachu kwadratowej wieży, oraz wylewkami betonowymi parapetów pod miedź.

Tydzień siódmy.

W siódmym tygodniu trzeba było przenieść rusztowania z wieży na zakrystię. Rozpoczeto demontaż pokrycia dachowego nad salką powyżej zakrystii. Ogniomur najbliższy wieży w tym tygodniu doczekał się miedzianej czapy.

Tydzień ósmy.

Demontaż starej pokrywy dachowej salki nad zakrystią, gdzie jeszcze dwa lata temu (przed remontem wieży kościoła i zbudowaniem dwóch salek na dwóch niższych kondygnacjach) odbywały się spotkania Oazy, Bielanek i Scholi "Czarna Owieczka," oraz położenie nowych krokwi i pozostałych elementów więźby zajęły cały tydzień ósmy. Pod koniec tygodnia zdemontowano część pokrycia dachu nad samą zakrystią.

Tydzień dziewiąty.

W tygodniu dziewiątym dokończono demontaż dachu zakrystii i położono folię izolacyjną oraz drewnianą konstrukcję pod miedziane pokrycie. Wylano też betonowe parapety w witrażowych oknach po prawej (wschodniej) stronie naszej coraz piękniejszej światyni.

Tydzień dziesiąty.

Dziesiąty tydzień prac przyniósł najbardziej widoczne efekty, gdyż cały dach nad salką i znaczna część dachu nad zakrystią zaczęły mienić się w upalnym słońcu czystą miedzią, jeszcze nie zaśniedziałą, jak zeszłoroczne powierzchnie. Pojawił się też fartuch miedziany na ścianie wschodniej kościoła, oraz wykończono miedzią gzymsy. Panowie dekarze dzielnie znieśli drugi tydzień upału - warunki pracy były mocno uciążliwe.

Tydzień jedenasty.

Równocześnie z obudowywaniem ostatniej częsci powierzchni dachu miedzią, rozpoczęto demontaż pokrycia dachu nad nawą wschodnią kościoła w tygodniu jedenastym. Okienka zakrystii na szczycie kościoła otrzymały miedziane parapety. Póki co wyraźnie odznaczają się na tle szarej elewacji. Do czasu. W oknach w nawie bocznej wylano betonowe parapety.

Tydzień dwunasty.

Cały dwunasty tydzień trwały prace nad demontażem starego pokrycia i montażem nowego nad wschodnią nawą. Otynkowano spękane gzymsy na całej długości boku kościoła. Na narożniku przy zakrystii zamontowano miedzianą czapę na ogniomurze. całość prezentuje się już przepięknie. Nie ma śladu przegniłych krokwi czy łat. Pomalowane zielonym impregnatem pierwsze łaty i kontrłaty na pozostałej części spadzistego dachu zapowiadają rychły koniec prac w tym sezonie. Zamontowano miedziane parapety w obu oknach zakrystii.

Tydzień trzynasty.

W tym tygodniu zakończono montaż nowej więźby dachowej nad nawą wschodnią. Otynkowany też został frontowy gzyms, a większość ogniomurów otrzymała nową wylewkę betonową pod czapę. Zamontowano miedziane parapety w obu oknach zakrystii.

Tydzień czternasty.

Tydzień czternasty zaowocował jedenastoma miedzianymi kwerami, pokrycie zbliża się do połowy dachu nad nawą wschodnią. Międzią wykończone zostały gzymsy nad frontową i boczną krawędzią dachu.

Tydzień piętnasty.

Pokrycie miedziane położone na całej powerzchni dachu - oto efekt pracy naszej Ekipy w piętnastym tygodniu remontu. Wykończone gzymsy, zamontowany miedziany piorunochron. Przed nami jeszcze prace związane z demontażem starego pokrycia nad kaplicą NMP Nieustającej Pomocy i inne prace wykończeniowe.

Tydzień szesnasty.

W tygodniu szesnastym zdemontowano pokrycie dachowe nad kaplicą, oraz uszczelniono część okien witrażowych w nawie głównej.

Tydzień siedemnasty.

Ponad połowa okragłego dachu została w tygodniu siedemnastym pokryta miedzią. Trwały prace wykończeniowe na spadzistym dachu nad nawa wschodnią oraz uszczelniane były okna.

Tydzień osiemnasty.

Ostatni tydzień trzeciego sezonu remontu dachu był przerywany wyjazdami naszej Ekipy remontowo - dekarskiej, ale... przyniósł zakończenie prac na zewnątrz kościoła. Panowie jeszcze przez kilka dni będą uszczelniać i ocieplać stropy od wewnatrz. Plac przed kościołem jest uporządkowany, ani śladu rusztowań i materiałów. Dziekujemy! Sezon trzeci uważamy za zamknięty. Spotkamy się znów na placu budowy na wiosnę przyszłego roku.

Kronika remontu dachu sezon III - 2015 r.

Tydzień pierwszy, sezon trzeci

Tydzień drugi, sezon trzeci

Tydzień trzeci, sezon trzeci

Tydzień czwarty, sezon trzeci

Tydzień piąty, sezon trzeci

Tydzień szósty, sezon trzeci

Tydzień siódmy, sezon trzeci

Tydzień ósmy, sezon trzeci

Tydzień dziewiąty, sezon trzeci

Tydzień dziesiąty, sezon trzeci

Tydzień jedenasty, sezon trzeci

Tydzień dwunasty, sezon trzeci

Tydzień trzynasty, sezon trzeci

Tydzień czternasty, sezon trzeci

Tydzień piętnasty, sezon trzeci

Tydzień szesnasty, sezon trzeci

Tydzień siedemnasty, sezon trzeci

Tydzień osiemnasty, ostatni, sezon trzeci

31/07/2015