Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W ostatnich dniach maja kilkanaście osób z naszej Parafii na czele z Księdzem Proboszczem wyjechało na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Program wyjazdu zatytułowany był : “Ziemia Święta po raz drugi” . I chociaż w programie było sporo miejsc związanych z życiem Pana Jezusa, to trudno powiedzieć, że była to pielgrzymka Jego śladami. Program obejmował zwiedzanie Ziemi Świętej od Dan do Beer Szeby. Byliśmy w miejscach ważnych dla historii, dla tradycji i dla kultury tego tak bardzo zróżnicowanego i skomplikowanego rejonu. Mogliśmy niemalże dotknąć jak przeplata się w tej przestrzeni świat Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów. Byliśmy w miejscach ,które były świadkami wydarzeń ważnych dla wszystkich tych trzech religii. Program pielgrzymki był bardzo zróżnicowany, ze względów organizacyjnych trudno było doszukać się jakiejś chronologii czy porządku w kolejności zwiedzanych obiektów. Miejsca starożytne będące tłem historii - Banias, Meggido ,Bet Szean, miejsca wspominane na kartach Starego Testamentu - Tel Dan, Jerycho, Beer Szeba, Makpela, En Gedi przeplatały się z historią wypraw krzyżowych -Nimrod, Belvoir, nowożytnych odkryć archeologicznych - Qmran, czy po prostu ciekawych miejsc widokowo i geograficznie - Wzgórza Golan, Morze Martwe. Wymagało to od uczestników dużej uwagi i rozbudziło w każdym pragnienie poznania historii tego rejonu a na pewno uważnego czytania Ksiąg Starego Testamentu. Oczywiście nie zabrakło miejsc związanych z życiem Pana Jezusa - tak ważnych dla nas. Byliśmy w Nazarecie - w Domu Józefa, Bazylice Zwiastowania. Byliśmy w Betlejem - Bazylice Narodzenia i oczywiście w Jerozolimie w Bazylice Grobu Pańskiego. W Ziemi Świętej byłam po raz drugi … i jeszcze bardziej rozbudziłam w sobie ciekawość, chęć poznawania tego jakże ciekawego, pełnego kontrastów i specyficznej atmosfery świata.

Elżbieta

 

08/06/2019