Różaniec rodziców za dzieci

Dostrzegasz w świecie wiele zła i czujesz się wobec tego bezradny.
Chcesz swoim dzieciom dać coś więcej niż tylko wartości materialne.
Martwisz się o swoje dzieci bo dotyka ich zło i nie potrafią sobie poradzić.
Nie dźwigaj cudzych krzyży. Dawaj codziennie swoim  i  innym dzieciom najpiękniejsze prezenty. Módl się za nie  wraz z innymi rodzicami  modlitwą różańcową. Modlitwa ta przez Maryję wprowadza dzieci w świat  łaski Bożej.

Pomysł wspólnej modlitwy różańcowej rodziców za dzieci narodził się 8 grudnia 2001r w trakcie rekolekcji  wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA  w Gdańsku.
Uczestnicząc w róży  Różańca Rodziców za dzieci:
- wypraszamy łaski związane z odmawianiem różańca w róży
- mamy pewność, że każdego dnia ktoś modli się za nasze dzieci
- pogłębiamy naszą osobistą modlitwę
Stałe intencje modlitwy:
- prosimy , aby Bóg w imię Jezusa Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe i obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby nasze dzieci nie były narażone na skutki naszych grzechów,
- o pełnię Bożego błogosławieństwa dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie środowisko, w którym najlepiej będą się rozwijać)
- o uzdrowienie przyczyn  grzechów, których skutki mogą dosięgnąć nasze dzieci, u rodziców i w środowisku,
- o rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci doświadczyło jej zbawiennych skutków,
- w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Różaniec  Rodziców nie ma jakich specjalnych formuł organizacyjnych – oparty jest na znanym schemacie Róż Żywego Różańca. Animator czuwa nad początkiem odmawiania konkretnych tajemnic (jemu trzeba zgłosić gdy ktoś będzie chciał zakończyć przynależność do Róży).
Co należy zrobić aby w nim uczestniczyć?
- zgłosić się do osoby odpowiedzialnej w Parafii (p. Beata, tel. 609046684)
- zapoznać się z zasadami, podać kto się będzie modlił i za kogo (imiona swoich dzieci) oraz sposób kontaktu z animatorem( adres, telefon …) ,
- zdeklarować, że będzie się odmawiało z wiarą jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie(Ojcze nasz, Zdrowaś… x10, Chwała…) w intencji własnych dzieci i dzieci wszystkich rodziców uczestniczących w róży. Po upływie miesiąca (każdego pierwszego dnia miesiąca) przesuwamy się o jedną dziesiątkę do przodu (modlimy się sami w domu lub tam gdzie jesteśmy, w razie wątpliwości możemy skontaktować się z animatorem),
- dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym.

W 2013 roku powstała juz pierwsza róża w naszej parafii, imienia świętych Tymoteusza i Faustyny (animator – p.Teresa, tel. 728 141 270)

Teresa Smulska

10/10/2012
Tags: