Sakrament Małżeństwa

Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego.

Formalności:

Przed przyjęciem sakramentu należy odpowiednio wcześniej ustalić termin ślubu.
Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej na mniej niż trzy miesiące przed planowanym ślubem i przedłożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

  • Świadectwo Chrztu i Bierzmowania;
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
  • Zaświadczenie z USC do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi.

Zawierający ślub poza własną parafią wszystkie formalności związane ze ślubem załatwiają w swoich parafiach, a do naszej kancelarii parafialnej przynoszą licencję na asystowanie przy zawieraniu sakramentu małżeństwa
Osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa zobowiązane są do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim, spowiedzi po zgłoszeniu się na zapowiedzi, udziału w spotkaniach w Poradni Rodzinnej
oraz spowiedzi przed ślubem .