Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

„Idźcie i głoście” to hasło roku duszpasterskiego niech umocni naszą wiarę w Narodzonego Syna Bożego, który przychodzi do każdego człowieka. Ta siła miłości samego Boga niech przepełni nasze serca, abyśmy odczuli pragnienie dawania świadectwa o Jego bóstwie i człowieczeństwie. Niech będą nam bliskie radości Matki Najświętszej, która dała nam Zbawiciela świata w małej Dziecinie zgodnie z wolą Boga Ojca Wszechmogącego.

Betlejemskie Światło Pokoju w naszym kościele

Betlejemskie Światło Pokoju w naszym Kościele znalazło się dzięki harcerzom z Hufca ZHP Legionowo i codziennie jest przynoszone na Roraty przez strzegącego Płomienia Księdza Łukasza, który zapala świecę stojąca na schodach, po których figurka Dzieciątka Jezus zbliża się do żłóbka. Zachęcamy wszystkich, aby odpalali od niej swoje świece i lampiony i zanosili Płomień Betlejemskiego Światła Pokoju do swoich domów i bliskich.

Strony